Nieuwe school Attendiz komt eraan in Hengelo

Normal nohnik   impressie hoek bandoengstraat   weideweg
Afbeelding: Gemeente Hengelo

Attendiz bouwt met ondersteuning van de gemeente Hengelo een nieuwe school. Deze school leidt leerlingen op tot vakmanschap in een specifieke branche binnen de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg (AGL) van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De nieuwe school komt op de plaats van het oude Gilde College aan de Bandoengstraat. De oude school is de afgelopen maanden gesloopt. De gemeente stelt 5,4 miljoen beschikbaar voor de nieuwbouw.

Op de nieuwe school leren jongeren van 11 tot ongeveer 18 jaar na het speciaal onderwijs sociale en werknemersvaardigheden, zodat ze zich later kunnen redden in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Dat is ook wat de gemeente Hengelo nastreeft en wat belangrijk is in de maatschappelijke ontwikkeling van de stad.

In de praktijk

Het nieuwe schoolgebouw is ontworpen door de Twentse vestigingen van ‘NOHNIK architecture en landscapes’ en VDNDP. Het project- en bouwmanagement is in handen van SOM= Oldenzaal. De nieuwe school biedt volop mogelijkheden om de theorie in de praktijk te oefenen. Het team van medewerkers (ca 35 fte) bestaat uit professionals en specialisten in meerdere opzichten. Ze beschikken over kennis, ervaring en passie voor de doelgroep en hebben daarnaast specifieke en branchegerichte vakkennis. Leerlingen worden ondersteund in hun ontwikkeling naar vakmanschap met leerroutes die opleiden naar een plek in de samenleving. Dat kan op de, al dan niet gesubsidieerde, arbeidsmarkt, een voorbereiding op het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) en soms een plek binnen de arbeidsgerichte dagbesteding.

Karakteristiek

De nieuwe school is toegankelijk en goed zichtbaar voor de omgeving. Van buitenaf zie je de praktijkruimtes voor koken en techniek. De patio wordt een lesruimte voor plant en dier in de open lucht. De ruimten en faciliteiten van de nieuwe school zoals sportvoorziening, het werkcafé en de buitenspeelplaats kunnen buiten de schooluren gebruikt worden door andere belangstellenden, zoals de buurt. De school wordt naar verwachting in het schooljaar 2022/2023 in gebruik genomen en straalt uit wat het van binnen te bieden heeft. De sheddaken, karakteristiek voor de voormalige Twentse industrie, vormen een herkenbare symboliek en verwijzing naar het vakmanschap waar de school voor staat. ‘De nieuwe school wordt een plek waar leerlingen en docenten leren en (samen)werken en waar ruimte is voor ontmoeting van school en samenleving. We zijn er nu al trots op’, aldus bestuurder Paul Overakker en directeur Sandy de Munck Mortier.

De buurt

Er komt een veilige en comfortabele verkeerssituatie voor de leerlingen en de buurt; op de planning staat een verlenging van de Sabastraat met een plein en parkeerplaatsen aan de achterkant van de school. Bestaand groen wordt zoveel mogelijk behouden als natuurlijke buffer tussen de woningen en de school. De school krijgt een sportcourt waar ook de buurt gebruik van kan maken na schooltijd.

Duurzaam

In het oude Gilde College hadden vleermuizen hun intrek genomen. Daardoor was bij de sloop een ontheffing nodig van de Provincie. Voorwaarde voor de sloop was dat het nieuwe gebouw geschikt wordt gemaakt als massawinterverblijfplaats voor vleermuizen. Er is een ecoloog ingeschakeld die hierin geadviseerd heeft. Deze maatregelen worden in de bouw doorgevoerd. Bij de keuze voor de materialen heeft duurzaamheid de boventoon gevoerd. Zo is het gebouw aardgasvrij en is er gekozen voor triple glas, zonnepanelen en warmtepompen. Om de waterhuishouding goed te regelen komt er een groen dak met sedumplanten en een wadi.

Regionale functie

Het voorlopig ontwerp gaat nog uit van 140 leerlingen, maar het bestuur van Attendiz heeft besloten om de architect de opdracht te geven om in het definitief ontwerp uit te gaan van een school van 170 leerlingen. De daling van het aantal leerlingen, zoals destijds aangenomen bij het opstellen van het Integraal Huisvestings Plan in 2017, doet zich namelijk al twee schooljaren niet voor. Het bestuur wil op deze wijze tijd en ruimte creëren om hierover, in samenspraak met de gemeente Hengelo, tot de juiste beslissing te komen. Uiterlijk 1 oktober wordt hierover een besluit genomen.

Attendiz werkt intensief samen met andere schoolbesturen, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Net als de andere scholen van Attendiz heeft deze school een regionale functie. De helft van de leerlingen komt uit Hengelo, de andere helft uit gemeenten uit de buurt.

De buurt wordt geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief. Er was in eerste instantie een inloopbijeenkomst gepland, maar door de Corona-maatregelen kan dat niet doorgaan.

Adverteren op Hengelo-Actueel.nl vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Hengelo-Actueel.nl en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Hengelo
05:51

18° C

Zwaarbewolkt

0.89 km/h

75%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief