Voortzetting samenwerking voor klimaatbestendig Hengelo

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De samenwerking tussen de Gemeente Hengelo en waterschap Vechtstromen wordt voortgezet. Beide partijen investeren in het herstel van de Hengelose beken om de stad klimaatbestendig te maken. Op 4 maart is het document Klimaat Actieve Stad ondertekend door wethouder Claudio Bruggink en lid van het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen, Gerald Aveskamp.

Herstel Hengelose beken noodzakelijk

De verandering van het klimaat, met hevigere buien en hittestress in de stad, maakt het herstel van de Hengelose beken noodzakelijk. De beken zorgen voor verkoeling en een goede opvang van het regenwater. Sommige beken hebben achterstallig onderhoud en liggen vaak verscholen tussen particuliere percelen. Het herstel biedt naast een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving ook de mogelijkheden om regenwater van de riolering af te koppelen. Beken krijgen waar mogelijk meer ruimte, om zo minder wateroverlast te creëren bij hevige neerslag.

Wateragenda van Hengelo

Op 5 juni 2023 werd een intentieverklaring ondertekend om de samenwerking door te zetten. In deze Wateragenda spraken beide partijen de inzet uit voor een robuust, klimaatbestendig watersysteem. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Klimaat Actieve Stad Hengelo worden de projecten concreet waar beide partijen zich tot 2027 voor inzetten.

Planning en uitvoering

Sinds 2015 werken waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo samen om uitdagingen als gevolg van de klimaatveranderingen aan te pakken. Veel beken in Hengelo hadden te maken met achterstallig onderhoud. Binnen de vorige samenwerkingsovereenkomst zijn verschillende projecten gestart, zoals de herinrichting van de Berflobeek. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst staan de projecten die de komende jaren tot en met 2027 worden gerealiseerd, onder andere aan de Drienerbeek en de Berflobeek.