Nieuw woongebied met 150 woningen in voormalig V&D pand in Hengelo

2 maanden geleden gepubliceerd

Het college in Hengelo heeft ingestemd met de ontwikkeling van een nieuw woongebied in de binnenstad. De locatie is het voormalige V&D pand en het omliggende gebied. Hier zullen ongeveer 150 nieuwe woningen worden gebouwd door de ontwikkelcombinatie Dura Vermeer-Nijhuis Bouw.

Woningen voor diverse doelgroepen

De woningen zullen van verschillende soorten zijn en bedoeld voor diverse doelgroepen. Woningcorporatie Welbions heeft de intentie om een deel van de woningen af te nemen voor de sociale huur. Het gebied bevindt zich tussen Marskant, Brinkstraat, Beekstraat en Brugstraat.

Herontwikkeling binnenstad

De herstructurering van het gebied is in lijn met het beleid van de gemeente om de binnenstad aantrekkelijker te maken met meer mogelijkheden om te wonen. De wethouder, Gerard Gerrits, heeft aangegeven dat de ontwikkeling van het V&D gebied hier naadloos bij aansluit.

Inrichting van het gebied

Het voormalige V&D pand zal worden verbouwd tot een appartementencomplex, met op de begane grond ruimte voor bijvoorbeeld winkels, zorg en/of dienstverlening. Het gebied achter het voormalige V&D pand zal in fasen worden ontwikkeld tot een gevarieerd woningbouwprogramma, met sociale huurwoningen, goedkope- en middeldure huurwoningen en een aantal koopwoningen, waaronder stadsvilla’s.

Planning en duurzaamheid

Het plan en de exploitatie moeten nog worden vastgesteld door de gemeenteraad van Hengelo. De verwachting is dat dit voor de zomer zal gebeuren. Het streven is om medio 2025 te beginnen met de eerste bouwwerkzaamheden. Het nieuwe woongebied zal een duurzame opzet hebben, met meer ruimte voor moderne duurzame bebouwing, groen en klimaatadaptatie.

Impact op huidige bewoners en pandeigenaren

Het nieuwe plan zal een grote impact hebben op de huidige bewoners en pandeigenaren in het gebied. Er is de afgelopen maanden intensief contact geweest met alle betrokkenen. Voor iedereen die niet kan worden ingepast in het nieuwe plan zijn er afspraken gemaakt over aankoop van het pand en bedrijfsbeëindiging of bedrijfsverplaatsing.