Infietsavonden in Hengelo: Samen werken aan een veiligere en aantrekkelijkere fietsstad

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Hengelo nodigt inwoners uit om mee te denken over het verbeteren van de fietsinfrastructuur en -veiligheid in de stad. In het kader van het nieuw op te stellen actieplan fiets, worden er in april verschillende ‘infietsavonden’ georganiseerd op vier verschillende locaties in Hengelo.

Samen werken aan het actieplan fiets

De gemeente is bezig met het opstellen van een actieplan om het fietsen in Hengelo aantrekkelijker en veiliger te maken. In dit plan wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de fietspaden, het verhogen van de fietsveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik. Inwoners worden gevraagd om mee te denken en te praten over wat er goed gaat en wat er beter kan op het gebied van fietsen in Hengelo.

Infietsavonden op vier locaties

In elk stadsdeel wordt een ‘infietsavond’ georganiseerd, waarbij leden van het projectteam aanwezig zijn om met inwoners in gesprek te gaan. Op deze avonden kunnen inwoners aangeven waar het goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Aanmelden voor deze avonden is niet nodig. De infietsavonden vinden plaats op:

  • 9 april in het Kulturhus Hasselo (stadsdeel Noord)
  • 10 april in ‘t Proggiehoes Beckum (stadsdeel Beckum, Oele & buitengebied)
  • 16 april in het Stadhuis Hengelo (stadsdeel Midden)
  • 17 april in het Wijkhuys Nijverheid (stadsdeel Zuid)

Alle avonden duren van 18:30 tot 21:00 uur.

Actieplan fiets

Naast inwoners worden ook verschillende maatschappelijke organisaties betrokken bij het opstellen van het actieplan. Alle input wordt samengebracht en gebruikt om ongeveer 60 verbeterpunten te selecteren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de impact van een verbeterpunt en hoeveel mensen geholpen kunnen worden door een verbeterpunt aan te pakken. Naar verwachting zal er in juli 2024 een conceptversie van het actieplan fiets gereed zijn.