Hengelo streeft naar een aardgasvrij toekomst

2 maanden geleden gepubliceerd

Het college van Hengelo heeft de kaders voor de wijkuitvoeringsplannen vastgesteld in het streven naar een aardgasvrij Hengelo. Elk van de 63 wijken in Hengelo zal in de komende jaren een wijkuitvoeringsplan (WUP) ontvangen dat richting geeft aan de transitie naar een toekomst zonder aardgas.

Wijkuitvoeringsplannen

Een WUP legt uit hoe elke wijk in de toekomst verwarmd zal worden zonder aardgas, wat de kosten zullen zijn en wat de streefdatum is om het gas in de wijk af te sluiten. De Nijverheid en Twentekanaal zijn de eerste wijken die een WUP krijgen, maar de exacte timing is nog niet bekend.

De plannen zijn niet bindend, en huiseigenaren kunnen zelf kiezen welk duurzaam alternatief voor aardgas ze willen gebruiken. Bovendien worden inwoners aangemoedigd om mee te praten over het WUP.

Toekomstbestendige alternatieven

Hengelo overweegt drie toekomstbestendige alternatieven voor aardgas: - All electric met een warmtepomp - Groen gas (hybride) - Warmtenet met verschillende warmtebronnen, zoals restwarmte industrie, aquathermie, geothermie en zonthermie.

Deze alternatieven zijn gekozen omdat ze haalbaar, betaalbaar en toekomstbestendig zijn. De stad geeft de voorkeur aan alternatieven die de laagste kosten hebben voor de samenleving als geheel en die gebruik maken van lokale warmtebronnen tegen een zo aantrekkelijk mogelijk tarief.

Hengelo aardgasvrij

De beweging naar een aardgasvrije toekomst is onderdeel van de bredere inspanning in Nederland om tegen 2050 aardgasvrij te zijn, zoals overeengekomen in het nationale Klimaatakkoord. Hengelo zet zich in om minder energie te gebruiken, meer duurzame energie op te wekken en broeikasgassen te verminderen. Dit omvat het maximaliseren van isolatie, het besparen van elektriciteit en het zoeken naar geschikte duurzame warmtebronnen als alternatief voor aardgas.