Aanleg rotonde in PC Hooftlaan / Laan van Driene gaat van start in juni 2024

2 maanden geleden gepubliceerd

De herinrichting van het winkelcentrum Groot Driene in Hengelo is een flink eind op weg. Naast het opstarten van de werkzaamheden aan de rotonde Staringstraat, is er nu ook groen licht voor de aanleg van een rotonde in de PC Hooftlaan / Laan van Driene. Het college van B en W heeft hiervoor € 1.590.000 beschikbaar gesteld. De gemeenteraad besluit op 10 april 2024 over deze investering.

Veiliger oversteken

De oversteek over de P.C. Hooftlaan wordt al langere tijd als onveilig ervaren en is daarom vaak onderwerp van gesprek geweest. Wethouder Hanneke Steen is blij met de goedkeuring voor de aanleg van de rotonde: “Met de aanleg van deze rotonde gaan we het hier nu veiliger inrichten. Bij de start van dit college was dit één van onze ambities. Ik ben dan ook blij dat de schop nu écht bijna de grond ingaat. Mede dankzij een flinke bijdrage van de provincie Overijssel.”

Uitvoering start in juni 2024

Gemeente Hengelo gaat op zoek naar een partij die de rotonde kan aanleggen. Hiervoor wordt een aanbesteding opgestart. De definitieve gunning kan plaatsvinden na goedkeuring door de gemeenteraad. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werkzaamheden in juni 2024 starten en kunnen weggebruikers voor het einde van 2024 gebruikmaken van de nieuwe rotonde.

Financiering van de aanleg

De aanleg van de rotonde kost € 1.590.000. De provincie Overijssel heeft een subsidie van € 1.070.250 toegekend aan dit project. De rest van het bedrag, € 519.750, wordt door de gemeente Hengelo beschikbaar gesteld.