€10,5 miljoen krediet voor zonneveld in Hengelo

2 maanden geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo heeft €10,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van het zonneveld Boeldershoek. De aanbesteding moet dit voorjaar beginnen, hoewel de gemeenteraad nog goedkeuring moet geven. De uitvoering begint zodra de gemeente in het gelijk wordt gesteld in een lopende beroepsprocedure tegen de vergunning van het zonneveld.

Potentieel om 8.000 woningen van stroom te voorzien

Het zonneveld Boeldershoek, gelegen ten noorden van Twence, tussen de Boekeloseveldweg, Boekeloseweg en Bruninksweg, heeft het potentieel om jaarlijks ongeveer 8.000 huishoudens van stroom te voorzien. Zowel Vattenfall als de gemeente hebben ongeveer 12 hectare beschikbaar om zonnepanelen te plaatsen. Omwonenden, omliggende bedrijven en andere belanghebbenden hebben meegedacht over hoe het zonneveld het beste kan worden ingepast in de omgeving.

Wethouder van Duurzaamheid Claudio Bruggink benadrukte het maatschappelijk belang van het zonneveld. Volgens hem is de aanleg een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van Hengelo en het toekomstbestendig maken van de stad.

Rechtbank uitspraak verwacht eind maart

De rechtbank in Zwolle doet waarschijnlijk eind maart of begin april uitspraak over de vergunning van zonneveld Boeldershoek. Bezwaarmakers tegen de vergunning kunnen dan nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Als de gemeente in het gelijk wordt gesteld, gaat zij over tot realisatie van het zonneveld, ongeacht een eventuele zaak bij de Raad van State.

Als de gemeente de uitspraak van de Raad van State afwacht, loopt Hengelo het risico een belangrijke subsidie mis te lopen. Bovendien heeft het zonneveld momenteel een reservering voor een aansluiting op het stroomnet, die vervalt in maart 2025. Als deze reservering vervalt, kan het zonneveld in de toekomst mogelijk niet worden aangesloten op het al overbelaste stroomnet, waardoor de realisatie ervan in gevaar komt, aldus wethouder Bruggink.